Co dělat, když otec neplní vyživovací povinnost?

Rate this post

Oba rodiče mají stejnou povinnost a to živit své dítě. Bohužel čím dál častěji se setkáváme s případy, kdy otec na dítě neplatí a jeho dluh na výživném neustále roste. Počet otců, kteří neplní své povinnosti a dluží na výživném pro své ratolesti, neustále přibývá.

Co je důležité vědět?

  • Povinnost platit výživné zaniká až na základě žádosti a rozhodnutí soudu. Řada otců se totiž domnívá, že jejich povinnost zanikne automaticky tehdy, kdy jejich potomek začne vydělávat, což je omyl. Soud rozhodne o zániku výživného, jakmile je dítě schopno se samo živit, není stanoven žádný věkový limit, jako plnoletost či dosažení věku 26 let, což je věková hranice, která hraje důležitou roli u některých dávek statní sociální podpory.
  • Bez ohledu na to, jestli jste se svým potomkem v kontaktu či ho nevídáte pravidelně, nebo máte jakýkoliv kontakt s dítětem zakázaný soudem, platí i zde povinnost platit výživné.
  • Výživné na nezletilé dítě může být vymáháno zpětně. Povinnost doplatit výživné bude uloženo soudem, maximálně však za tři předcházející roky.

Promlčecí lhůta u nezaplacených splátek výživného je stejně jako povinnost výživné doplatit stanovena na 3 roky.

Co dělat, pokud rodič neplní vyživovací povinnost vůči svému dítěti?

Často se stává, že výživné není posíláno vůbec, nebo v menší částce, než byla stanovená nebo v nepravidelných intervalech, kdy místo platby každý měsíc přijde platba např. jednou za 3 měsíce.

Jaké existují možnosti?

DOHODA

Pro začátek se můžete pokusit se svým expartnerem dohodnout mimosoudně pokud možno po dobrém. Jestliže to není možné, budete to muset vzít soudní cestou, aby výši výživného stanovil soud. Ten vyhodnotí majetkové poměry rodičů a také individuální potřeby dítěte. Každý případ je soudem řešen individuálně (zohlední se, zda dítě nepotřebuje nějaké zvláštní pomůcky, léky a podobně). Při stanovení výše výživného je důležité, aby dítě mohlo žít na stejné životní úrovni jako jeho rodiče, to je zásadní pravidlo, kterým se soud řídí.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Pokud nastane situace, že druhý z rodičů, jenž má povinnost platit na své dítě výživné, neplatí pravidelné splátky po dobu delší než 4 měsíce, jedná se o trestný čin – zanedbání povinné výživy. Na základě toho může být podáno trestní oznámení na policii. K jeho předložení potřebujete nejen svůj doklad totožnosti, ale také rodný list vašeho dítěte, rozsudek o rozvodu, dále rozsudek o výši výživného a také rozsudek o svěření dítěte do Vaší péče.

VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO SOUDNÍ CESTOU A POMOCÍ EXEKUTORA

Třetí možností, jak se k výživnému dostat, je podání návrhu na exekuci. K návrhu předložíte úředně ověřenou kopii pravomocného a vykonatelného rozsudku o výši výživného, a také uvedete celkovou částku, která činí dluh na výživném. Jakmile je exekuce schválena exekučním soudem, může být bankovní účet dlužníka obstaven exekutorem, který byl exekucí pověřen, budou prováděny srážky ze mzdy nebo může exekutor přistoupit i k zabavování majetku dlužníka, který bude následně prodán.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.